Baze de Date – SQL

In acest curs sunt prezentate notiunile fundamentale de baze de date relationale, limbajul SQL, sistemul de gestionare a datelor PostgreSQL. Aceste cunostinte pot fi folosite de orice utilizator de baze de date, programator, administrator sau analist de date.

Programa

1. Notiuni fundamentale de baze de date

 • Ce este o baza de date relationala
 • Conceptele de: (R)DBMS, baza de date, tabela, coloana
 • Prezentare generala a serverului PostgreSQL
 • Clientul PostgreSQL
 • Elemente generale de limbaj SQL

2. Instructiuni pentru definirea si modificarea structurii bazei de date

 • Crearea si modificarea bazei de date
 • Crearea si modificarea tabelelor
 • Automatizarea operatiunilor de input intr-o baza de date

3. Instructiuni de manipulare a datelor

 • INSERT – introducerea de inregistrari noi
 • SELECT – extragerea informatiilor
 • UPDATE – modificarea inregistrarilor existente
 • DELETE – stergerea de inregistrari

4. Tipuri de date SQL. Expresii si operatori

 • Tipuri de date: numerice, temporale, siruri, enumerate
 • Operatori: aritmetici, comparare, logici, conditionali
 • Expresii SQL

5. Functii SQL predefinite

 • Functii simple: comparare, matematice, temporale, pentru siruri de caractere, etc
 • Functii de agregare: max, min, avg, sum, count, group_concat

6. Elemente de design si optimizarea bazelor de date. Interogari din mai multe tabele

 • Indecsi: INDEX, UNIQUE, PRIMARY KEY
 • Notiuni de design si optimizarea bazelor de date
 • Interogari multi-tabela: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, NATURAL JOIN
 • Subinterogari: scalar, rand, coloana, tabela

7. Variabile, view-uri, interogari precompilate, tranzactii

 • Variabile de sesiune
 • View-uri
 • Interogari precompilate
 • Tranzactii

8. Functii si proceduri stocate

 • Proceduri definite de utilizator
 • Functii definite de utilizator
 • Instructiuni decizionale: if, case, while, repet, loop
 • Handlere

9. Triggere si cursoare

 • Triggere
 • Cursoare

10. Examen final

Adauga Review

Rating*