Heading hidden

Introducere

www.devpath.ro este proprietatea DEVPATH SOFTWARE SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str. Dobreni, Sector 6, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/15780/2019, cod unic de înregistrare fiscală 41917117.

Termenii și condițiile de pe această pagină web sunt scrise pentru a vă gestiona modul în care folosiți acest web-site. Acești termeni se vor aplica în totalitate și vor avea impact asupra modului în care folosiți acest web-site. Prin utilizarea acestui web-site, utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și agreat toți termenii și toate condițiile scrise în aceasta secțiune. Nu utilizați acest web-site în cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile standard pentru acest web-site.

Acest site este furnizat “ca atare”, cu toate posibilele greșeli, iar DEVPATH SOFTWARE SRL nu exprimă nicio declarație sau garanție, de nici un fel, legată de acest web-site sau de materialele conținute în acest web-site. 

DEVPATH SOFTWARE SRL are permisiunea de a revizui acești termeni în orice moment, în măsura în care consideră potrivit, iar prin folosirea acestui web-site este de așteptat ca dumneavoastră să actualizați acordul față de aceștia în mod regulat.

Termenii și condițiile menționate în această pagină constituie întregul acord între DEVPATH SOFTWARE SRL și dumneavoastră, în legătură cu utilizarea acestui web-site de către dumneavoastră și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Dreptul de proprietate intelectuală

Conținutul, toate informațiile de pe www.devpath.ro care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe web-site, sunt proprietatea exclusiva a DEVPATH SOFTWARE SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de DevPath Academy, includerea oricărui conținut în afara web-site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al DevPath Academy asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris explicit al DevPath Academy.

Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale.

Confidențialitate

DevPath Academy va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul document.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută cu privire la contractul de prestări servicii fără consimțământul prealabil scris al DEVPATH SOFTWARE SRL.

Toate datele persoanale cerute în formulare de contact (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail) sunt folosite pentru a intra în contact cu dumnevoastră. În cazul în care nu doriți să ne furnizați aceste informații, vă rugam să ne contactați telefonic.

DEVPATH SOFTWARE SRL nu va distribui informațiile furnizate de dumnevoastră către terți, decât în cazul în care legea română o impune.

Limitarea răspunderii

In nici un caz DEVPATH SOFTWARE SRL, nici unul dintre directorii si angajatii sai, nu vor fi trasi la raspundere pentru nimic ce rezulta din sau in vreun fel legat de utilizarea de catre dumneavoastra a acestui web-site, indiferent daca aceasta raspundere este contractuala. DEVPATH SOFTWARE SRL, inclusiv directorii si angajatii sai, nu va fi tras la raspundere pentru nicio responsabilitate indirecta, de consecinta sau speciala care decurge din sau in vreun fel legata de utilizarea de catre dumneavoastra a acestui web-site.

Scrierea de recenzii și comentarii

Scrierea de recenzii și comentarii de către utilizatori, se poate face oriunde acestea sunt permise. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi strict la obiectul activității prestate.

În momentul înregistrării unui anumit review/comentariu pe site, utilizatorii acordă către DEVPATH SOFTWARE SRL o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul acestuia de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare utilizator, în momentul înscrierii de review/comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:
- să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;
- să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără exprimări care pot jigni sau afecta oricare alt utilizator;
- să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
- să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe web-site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse;
- să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de e-mail, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
- să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca cea a vânzătorului;
- să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către vânzător sau să înscrie review-uri/comentarii care să conțină materiale de natura publicitară;
- să nu utilizeze secțiunea review-ul/comentariu ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale vânzătorului înscrise pe site.

Utilizatorii ce înscriu review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:
- fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
- fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;
- fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;
- fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul.

Când un review/comentariu este semnalat de către un utilizator ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către DEVPATH SOFTWARE SRL pentru a determina dacă încalcă actualii termeni și condiții de utilizare a site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din site numai după examinarea acestora de către DEVPATH SOFTWARE SRL.

În cazul în care DevPath Academy constată încălcarea termenilor și condițiilor în mod repetat, aceasta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea utilizatorului de a înscrie review-uri/comentarii.

Folosirea Cookie-urilor

Vezi Politica de Cookies, care poate fi regăsită la secțiunea Cookies

Forță majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Legea aplicabilă - jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între DevPath Academy și utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.